Přeskočit na obsah

Ochrana soukromí

Chtěl bych tě ubezpečit, že tvé osobní údaje jsou pro mě svaté a jsou u mě v naprostém bezpečí. Diskrétnost je pro mě jednou z priorit mých služeb. Mlčím jako hrob, dokud po mně nebudou poskytnuté informace vyžadovány zákonem. Bez tvého vědomí a souhlasu nebudu pořizovat žádné audiovizuální či obrazové záznamy z našich tréninků. Podrobněji se můžeš se zásadami ochrany osobních údajů seznámit na dalších řádcích nebo si je stáhnout v pdf. 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jan Kužel, IČ: 76584402, se sídlem Palackého nám. 91, 284 01 Kutná Hora (dále jen: „správce“).

Osobními údaji, které jsou návštěvníkem stránky https://jan-kuzel.cz s jeho souhlasem správci poskytovány, se rozumí: jméno, fakturační údaje, email, telefon, případě korespondenční adresa.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Registrační / Objednávkový / Kontaktní formulář, účast na kurzech a užití obrazových a audiovizuálních záznamů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás vždy prioritou. Požadujeme od Vás pouze výše uvedené osobní údaje, které nám poskytujete po udělení Vašeho souhlasu při vyplňování uvedeného formuláře na našich stránkách, a zpracováváme je k plnění Vámi objednané služby. Tyto osobní údaje jsou pro plnění smlouvy / služby nezbytné. 

Přístup k Vašim osobním údajům od Vás získáváme okamžikem odeslání uvedeného formuláře. Pro rozsah osobních údajů, které zpracováváme, je vždy určující, co sami do těchto formulářů vyplníte. 

Nad rámec uvedených osobních údajů můžeme rovněž pořizovat obrazové či audiovizuální záznamy z probíhajících kurzů a dalších akcí organizovaných Janem Kuželem pro účely prezentace této osoby a jeho činnosti. Svou účastí na kurzech a dalších akcích tak vyjadřujete souhlas s tímto užitím uvedených záznamů ve smyslu ustanovení § 84 a násl. občanského zákoníku, a to na dobu 10 let. Dovolujeme si Vás upozornit, že ve smyslu ustanovení § 87 odst. 2 občanského zákoníku platí: „Bylo-li svolení udělené na určitou dobu odvoláno, aniž to odůvodňuje podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, nahradí odvolávající škodu z toho vzniklou osobě, které svolené udělil.“

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy/služeb mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • plnění služeb a výkon práv a povinností vyplývajících ze vztahu mezi Vámi a správcem; jedná se o osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné poskytnutí služby (účast na kurzech) (jméno a příjmení, email a telefon), bez poskytnutí osobních údajů není možné poskytnout služby. Právním základem, který nás opravňuje ke zpracování uvedených osobních údajů, je splnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli při Vaší registraci či objednávce na našich stránkách. Uvedené osobní údaje zpracováváme pro tento účel po dobu existence Vaší účasti na kurzech,
 • pořizování obrazových a audiovizuálních záznamů z tréninků, které užíváme za účelem prezentace činnosti správce. Právním základem je náš oprávněný zájem na propagaci našich výrobků a služeb. Uvedené osobní údaje zpracováváme pro tento účel po dobu 10 let ode dne pořízení záznamu. Dovolujeme si Vás upozornit, že ve smyslu čl. 11 GDPR nemůžeme zaručit, že budeme schopni identifikovat konkrétní osobu uvedenou na příslušném záznamu – v případě Vašeho zájmu o odstranění příslušného záznamu tak můžeme požadovat Vaši identifikaci s cílem zjistit řádné nakládání s osobními údaji všech subjektů údajů. V případě, že kterýkoliv záznam budete vnímat negativně, zašlete nám prosím námitku se zpracováním v souladu k pravidly, popsanými níže. Vždy budeme postupovat tak, abychom v maximální možné míře šetřili Vaše práva a oprávněné zájmy. 
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit v přiměřeném rozsahu. Zákonným důvodem zpracování je v tomto případě sledování oprávněného zájmu správce na šíření informací o své nabídce služeb. Osobní údaje (email) budou zpracovávány a uchovávány automatizovaným způsobem v elektronické nebo písemné podobě na serveru poskytovatele našeho emailového klienta Mailchimp. Zasílání marketingových sdělení můžete kdykoli ukončit kliknutím na odkaz v patičce kteréhokoliv emailu, který od nás dostanete, anebo tím, že nás kontaktujete na trener@jan-kuzel.cz.
 • Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovávány za účelem plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem, zejména při vedení účetnictví a zjišťování a placení daní. Zákonným důvodem zpracování je tak jejich nezbytnost pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují.
 • Správce na svých webových stránkách používá cookies a službu Google Analytics od společnosti Google Inc. za účelem webové analýzy. Informace o Vašem používání této webové stránky, kterou generuje cookie (včetně vaší IP adresy), budou převedeny na server Google v USA a tam budou uloženy. Google tyto informace použije k vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, k přípravě zprávy o aktivitách na webových stránkách pro operátory webových stránek a k poskytování dalších služeb týkajících se užívání webových stránek a internetu.  Google také případně předá takové informace třetím stranám, za předpokladu, že je to ze zákona nezbytné, a v rozsahu, v jakém tyto třetí strany takové údaje zpracovávají jménem Google. Google v žádném případě nespojí Vaši IP adresu s jinými údaji ukládanými u Google. Google Inc. je certifikovaný podle Úmluvy mezi EU a USA o ochraně soukromí. Nastavení cookies můžete znemožnit příslušným nastavením ve vašem prohlížeči; avšak upozorňujeme, že v tomto případě možná nebudete moci plně využít všechny funkce této webové stránky. Můžete také znemožnit Google získávání shromážděných údajů a zpracovávání těchto údajů stažením a instalováním příslušného modulu prohlížeče.
 • Správce na svých webových stránkách používá plugin WooCommerce za účelem nákupu správcem pořádané akce. Více v sekci WooCommerce.

WooCommerce – Sběr dat a uchovávání

Během návštěvy naší stránky, budeme sledovat:

 • Již zobrazené produkty: tyto informace můžeme použít k zobrazení již prohlédnutých produktů.
 • Lokace, IP adresa a typ prohlížeče: tyto údaje používáme např. pro spočítání daní a poštovného
 • Adresa dodání: O zadání tohoto údaje Vás žádáme z důvodu předběžné kalkulace ceny za dopravu dříve, než vytvoříte objednávku a bude Vám zasláno zboží.

Soubory cookie také používáme ke sledování obsahu košíku při procházení našich stránek.

Pokud u nás budete nakupovat, vyžádáme si od vás informace jako jsou vaše jméno, fakturační adresa, doručovací adresa, emailová adresa, telefonní číslo, kreditní karta/platební údaje a také volitelné informace o vašem účtu jako jsou uživatelské jméno a heslo. Tyto informace budou použity k účelům jako např.: 

 • Zaslat informace o vašem účtu a objednávce 
 • Odpovědět na vaše požadavky včetně vrácení peněz a reklamací
 • Zpracovat platbu a předejít podvodům
 • Nastavit váš účet v našem obchodě
 • Dodržovat veškeré právní předpisy, které máme, například výpočet daní
 • Zlepšit nabídku našich obchodů 
 • Zasílat marketingové zprávy v případě, že se je rozhodnete odebírat. 

Pokud vytvoříte účet, uložíme vaše jméno, adresu, email a telefonní číslo, které budou použity v budoucnu pro vyplnění stránky pokladny. 

Vaše informace obvykle ukládáme po dobu, po kterou je používáme k účelům, pro které byly vyžádány a poté již není právně nutné je uchovávat. Kupříkladu informace o objednávce uchováváme po dobu podle příslušných obecně závazných právních předpisů. Tyto informace obsahují vaše jméno, email, fakturační a doručovací adresu. 

Budeme rovněž uchovávat komentáře či recenze, pokud se je rozhodnete zveřejnit.

Platby

Přijímáme platby přes PayPal . Při zpracování platby budou některé vaše údaje předány službě PayPal, včetně informací potřebných pro zpracování nebo podpoře platby, jako jsou informace o celkové částce prodeje nebo fakturační údaje. 

Více informací najdete na PayPal Privacy Policy .

Dále přijímáme platby prostřednictvím bankovního převodu u banky Moneta Money Bank na účet číslo: 228188601/0600. Jako variabilní symbol vždy uvádějte číslo objednávky.

Principy, zásady a postupy zpracování osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme následující zásady a postupy:

 • ochrana Vašich osobních údajů je pro nás největší prioritou a chráníme je tak, aby nedošlo k jejich neoprávněnému užití nebo zpřístupnění osobám, které nejsou oprávněny je zpracovávat, případně aby nedošlo k jinému porušení zabezpečení Vašich osobních údajů,
 • Vaše osobní údaje s nikým, kromě níže uvedených třetích stran, nesdílíme,
 • Vaše osobní údaje nikdy nezveřejňujeme, pokud jste nám k tomu sami neudělili souhlas, 
 • pokud by i přes veškerou naši snahu došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a mohlo to mít vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně o tom budete informováni na Váš email. 

Vkládání komentářů

Jako návštěvník máte možnost přidávat komentář na tento web, při tom jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 (deseti) let od jejich získání, ledaže po skončení této doby dosud trvají účinky práv a povinností ze smlouvy nebo povinnost archivovat údaje podle příslušných obecně závazných právních předpisů.

Pokud návštěvníci přidají komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu v členské sekci (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

S kým sdílíme Vaše údaje?

 • Příjemci osobních údajů mohou být osoby podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování softwaru a ukládání dat a další související služby a zajišťující marketingové služby.
 • Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 • S výjimkou služeb Google Analytics, Mailchimp, WooCommerce a poskytovatelé platebních bran (viz čl.výše) nemá správce v úmyslu předat Vaše osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.
 • Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako klademe na sebe.

Jaké máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet, vyplňovali jste registrační formulář nebo jste zde přidali komentáře či zadali objednávku, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a požádat o odstranění všech poskytnutých osobních údajů elektronicky na emailové adrese: trener@jan-kuzel.cz

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje správce:

Adresa: Palackého nám. 91, 284 01 Kutná Hora, Česká republika

Email: trener@jan-kuzel.cz

Tel: +420 721 143 141

Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že správce i jeho spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se správcem. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 12. 2020